Viac možností než by ste si mysleli

SLUŽBY POSKYTOVANĚ POUŽÍVATEľom Nášho softvéru

 • prvotná inštalácia softvérového balíka
 • úvodné zaškolenie k programu
 • hotline servis pre používateľov
 • sledovanie legislatívnych zmien a aktualizácia programu v súlade s týmito zmenami
 • riešenie požiadaviek formou diaľkovej správy
 • údržba databázových serverov cez vzdialený prístup
 • zálohovanie databázy
 • kompaktácia databázy
 • aktualizácia nových verzii na dostupných serveroch zákazníkov
 • pravidelné informovanie o zmenách
 • pomoc pri problémoch s napojením na elektronickú daňovú správu
 • pomoc pri napojení na internet banking, homebanking
 • školenie používateľov o koncoročnom spracovaní a zmenách  na nasledujúci rok
 • tvorba nových funkcií softvéru na zákazku
 • Každoročné celoslovenské stretnutie používateĺov programového balíka WINTES

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode